Правила

Перегляд сторінок сайту, а також використання програмного забезпечення інтернет-магазину, в тому числі, але не виключно, замовлення товарів, передбачає повну та бездоганну згоду клієнта (замовника) з умовами компанії Selectro Sp. z o.o. щодо користування сайтом, замовлення та купівлі товарів.

Назва інтернет-магазину

Інтернет-магазин www.eurobuy.ua
Власником інтернет-магазину є фірма:
Selectro Sp.z.o.o
Ul. Drogowców 7, Dębica, 39-200 Polska

Умови користування сайтом, замовлення та купівлі товарів, а також основна інформація щодо використання інтернет-магазину eurobuy.ua, захист інформації

 • З метою використання інтернет-магазину eurobuy.ua слід за допомогою комп'ютера та Інтернет-браузера зайти на сторінку eurobuy.ua.
 • Використання Інтернет-магазину eurobuy.ua має на увазі наявність у користувача пристрою, на якому можна переглядати Інтернет-сторінки а також працювати з ними, підключення до Інтернету, Інтернет-браузера та поштової скриньки, який може приймати листи не менше 100Кб.
 • З метою здійснення покупок необхідно зареєструватися на сайті інтернет-магазину, надавши всю необхідну для реєстрації інформацію, а також особисті дані та згоду на їх обробку компанією Selectro Sp. z o.o., а також прийняти наведені нижче умови надання інтернет-магазином послуг.
 • Інформація та особисті дані, необхідні для реєстрації на сайті інтернет-магазину eurobuy.ua:
 • Ім'я та прізвище клієнта
 • Адреса проживання клієнта, а також адреса, на яку повинна бути доставка, якщо вона відрізняється від адреси проживання
 • e-mail клієнта
 • Контактний номер телефону клієнта
 • Надання інформації під час реєстрації є добровільним, а користувач, який надав інформацію, має до неї повний доступ, можливість редагування або видалення, а також можливість обробки особистих даних та отримання комерційних пропозицій, що надсилаються електронною поштою. Проте, враховуючи неможливість здійснення процесу купівлі-продажу, а також доставки товарів без реєстрації, клієнт не зможе авторизуватися на сайті інтернет-магазину та робити покупки без такої реєстрації або у разі видалення ним своїх персональних даних або не надання згоди на обробку його персональних даних.
 • За бажанням, клієнт може висловити згоду на надсилання йому листів, що містять інформацію про конкурси та акції в інтернет-магазині eurobuy.ua. У такому випадку клієнт висловлює згоду на обробку його персональних даних компанією Selectro Sp. z o.o. з метою надання йому вищенаведеної інформації. Згода на отримання цих листів може бути скасована будь-коли.
 • Якщо клієнт (фізична особа) зареєструвався на сайті інтернет-магазину eurobuy.ua, це означає, що
 • клієнт надав повну та безумовну згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку та використання компанією Selectro Sp. z o.o. його персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем у базі персональних даних під назвою «Клієнти» з метою забезпечення реалізації відносин у сфері купівлі-продажу, з питань статистики, звітності, маркетингу, розвитку компанії, архівної справи та інших відносин , які вимагають обробки персональних даних згідно з Цивільним кодексом України Статуту компанії Selectro Sp. z o.o., та інших законодавчих та локальних правових актів;
 • зазначена вище згода клієнта стосується категорій його персональних даних, зазначених у пункті 4 цього розділу;
 • зазначена вище згода клієнта стосується обробки та використання компанією Selectro Sp. z o.o. вище зазначених категорій його персональних даних у будь-який передбачений або не заборонений законом спосіб, на її думку, для забезпечення реалізації вищезгаданої мети, у тому числі, але не виключно шляхом: надання іншим особам повного права обробки цих даних; передачі (розповсюдження) цих даних будь-яким іншим особам у випадках, передбачених законом, або на розсуд компанії у зв'язку із забезпеченням реалізації вищезгаданої мети без повідомлення клієнта про таку передачу, надання будь-яким третім особам права доступу до його даних, у тому числі за їх запитом, у випадках, передбачених законом, або на розсуд компанії у зв'язку із забезпеченням реалізації вищезгаданої мети без повідомлення клієнта про такий доступ, надання клієнту доступу до всіх його даних, які є в компанії;
 • клієнт отримав повідомлення про включення інформації про нього до бази персональних даних під назвою «Клієнти» компанії Selectro Sp. z o.o. , місце знаходження такої бази даних, мета обробки даних, відомості про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», та про осіб, яким його дані надаються (можуть надаватися), для виконання зазначеної мети;
 • клієнт не має жодних заперечень, зауважень, претензій до компанії Selectro Sp. z o.o. (її працівникам) щодо обробки та використання компанією його персональних даних, а також погоджується з усіма умовами компанії Selectro Sp. z o.o. про використання сайту, здійснення ним замовлень та купівлі товарів, та зобов'язується їх сумлінно виконувати у повному обсязі належним чином.
 • Під обробкою персональних даних згідно зі ст. 1 Закону України «Про захист персональних даних» розуміються будь-які дії або сукупність дій, вчинених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або у картотеках персональних даних, пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, оновленням, використанням та поширенням (поширенням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу. Обробка фірмою Selectro Sp. z o.o. персональних даних клієнта не допускається доти, доки клієнт не зареєструється на сайті інтернет-магазину eurobuy.ua, що, у свою чергу, підтверджує надання їм згоди на обробку та використання компанією його персональних даних.
 • Місце знаходження бази персональних даних під назвою «Клієнти» компанії Selectro Sp. z o.o. - 39-200 Dębica, ul. Drogowców 7, Polska
 • Інформація, надана клієнтом у процесі реєстрації, зберігається на серверах компанії Selectro Sp. z o.o, що забезпечують безпеку даних, згідно з усіма правилами чинного законодавства.
 • Інформація, подана клієнтом у процесі реєстрації може бути використана компанією Selectro Sp. z oo для реалізації процесу замовлення клієнтом товару, а також для внутрішніх цілей компанії, серед яких звітність продажів, база клінтів інтернет-магазину, бухгалтерська звітність та підготовка документів для подальшого розвитку фірми.
 • Якщо клієнт погоджується з умовами реєстрації, інформація, подана клієнтом у процесі реєстрації може бути використана для пересилання йому компанією Selectro Sp. z o.o. та компаніями, що входять до складу групи компаній Action S.A. комерційних пропозицій щодо акцій та конкурсів.
 • Клієнт має право відкликати згоду на обробку та використання його персональних даних, раніше надану компанії Selectro Sp. z oo у зв'язку з використанням сайту інтернет-магазину eurobuy.ua. шляхом надання компанії Selectro Sp. z oo відповідної письмової заяви. За бажанням, клієнт може висловити згоду на надсилання йому листів, які містять інформацію про конкурси та акції в інтернет-магазині eurobuy.ua. У такому випадку клієнт висловлює згоду на обробку його персональних даних компанією Selectro Sp. z o.o. з метою надання йому вищенаведеної інформації. Згода на отримання цих листів може бути скасована будь-коли.
 • Інформація, надана клієнтом у процесі реєстрації, зберігається на серверах Selectro Sp. z oo, які забезпечують безпеку, відповідно до всіх правил чинного законодавства. Компанія Selectro Sp. z o.o. забезпечує реєстрацію всіх дій клієнта на сайті інтернет-магазину eurobuy.ua, що передбачають надання його персональних даних, та цілісність програмно-технічних протоколів реєстрації таких дій.
 • Персональні дані клієнтів інтернет-магазину eurobuy.ua можуть бути переглянуті, змінені або видалені ними після авторизації в системі інтернет-магазину за допомогою e-mail адреси, яка також є логіном користувача (т.зв. нікнейм), та пароля. У процесі реєстрації клієнт вибирає пароль, який не може бути коротшим за 6 або довшим за 30 символів; рекомендується використовувати цифри, літери та спеціальні символи.
 • З приводу персональних даних, згідно із Законом України «Про захист персональних даних», клієнт має такі права:
 • знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження його власника або розпорядника;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включаючи інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться в базі персональних даних;
 • доступ до своїх персональних даних, які містяться у відповідній базі персональних даних;
 • отримувати не пізніше ніж за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються;
 • забезпечувати мотивовану вимогу зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, неподанням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або зачіпають честь, гідність та ділову репутацію фізичного особи;
 • звертатися з питань захисту своїх прав персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
 • застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.
 • За допомогою e-mail та паролю користувача можлива авторизація, а після неї здійснення покупок в інтернет-магазині EuroBuy.ua та доступ до наданої під час реєстрації інформації. Повідомляємо, що e-mail і пароль користувача є єдиним способом оформлення купівлі-продажу, а також інтернет-транзакцій, які є юридично обов'язковими для сторін. У зв'язку з цим, пароль повинен бути належним чином захищений від доступу третіх осіб. Паролі клієнтів не можуть бути передані третім особам, особливо за допомогою електронної пошти. eurobuy.ua просить не надсилати e-mail та пароль електронною поштою, і не використовувати їх десь, крім сторінки інтернет-магазину.
 • Клієнтам інтернет-магазину, на надані ними e-mail адреси, не надсилатиметься інформація будь-якого незаконного утримання.
 • За бажанням, клієнт може висловити згоду на надсилання йому листів, що містять інформацію про конкурси та акції в інтернет-магазині eurobuy.ua. У такому випадку клієнт висловлює згоду на обробку його персональних даних компанією Selectro Sp. z o.o. з метою надання йому вищенаведеної інформації. Згода отримання цих листів може бути скасовано у час. Клієнтам інтернет-магазину, на надані ними e-mail адреси, не надсилатиметься інформація будь-якого незаконного утримання.

Опис продуктів та ціни

З огляду на широкий асортимент товарів, інтернет-магазин eurobuy.uа не може на 100% виключити випадкові помилки у вказаних на сайті цінах. У разі замовлення товару, з неправильно вказаною на сайті ціною, сервіс інформує клієнта про це, підтверджуючи замовлення товару, вказуючи правильну ціну, після чого клієнт може змінити своє замовлення або повністю відмовитися від нього.

Повернення:

УВАГА, ДУЖЕ ВАЖЛИВО:

Просимо Вас, уважно перевіряти стан посилки, чи не пошкоджена упаковка, і чи немає слідів втручання третіх осіб. Посилання обклеєно спеціальною стрічкою, яка не повинна бути пошкоджена.

Кур'єр зобов'язаний надати Вам можливість оглянути товар на відсутність зовнішніх пошкоджень, а також комплектність (огляд товару не включає перевірку на працездатність, оскільки це не входить до послуг, що надаються кур'єрськими фірмами).

У разі повернення протягом 14 днів справного, неушкодженого товару клієнту повертається вартість товару за вирахуванням вартості наданих послуг пересилання та доставки міжнародного поштового відправлення.

 

Доступність замовлень

Доступність товарів у нашому інтернет-магазині актуалізується в реальному часі, тому всі товари, які ви бачите на нашому сайті, доступні.
Може статися, що під час реалізації замовлення вам не вистачить якогось товару, по причини затримки постачання товару складу, чи інших, непередбачених нами подій. У таких випадках наш співробітник завжди з'ясує суть проблеми та запропонує найкраще для вас рішення.
Нашими головними пріоритетами є професіоналізм та задоволення клієнта.

Гарантія

На всі товари, що продаються в інтернет-магазині eurobuy.ua, ви отримуєте офіційну гарантію від продавця товару. Термін гарантії виробника завжди вказано у гарантійному талоні продавця.

Безпека

Покупки в інтернет-магазині eurobuy.ua є безпечними для клієнтів.
Доставка відбувається за принципом «На отримувача» - ви сплачуєте кур'єру готівкою в момент отримання замовленого вами товару. Або платіть за товар власною карткою в момент замовлення на сайті. Кур'єр передасть вам замовлений товар, а також видаткові та розрахункові документи.